Ver - weather fra yr.no

tirsdag 20. mars 2018

Bilder 2018

Januar - mars:
Nordlys Aursundet

Grønlandsmåse

Havørn

Heilo

Knoppsvane

Kongeørn

Stillits

Rødvingetrost

Gråtrost

Gråspurv

Nordlys Mellandsvågen

Praktærfugl Kjørsvikbugen

Tustnafjell og bylys fra Kristiansund 'by night'.

Bilder juli - desember 2017

August
2x Rikard.

Storspove med Aeshna grandis

Aeshna subarctica

Cordulegaster boltonii

Cordulegaster boltonii

Fiskeørn Mellandsvågen.

Neslesommerfugl.

Somatochlora metallica.

SEPTEMBER
Admiral

Foldfjorden og Vikan

Gransanger

Gulbrynsanger Foldfjorden

Havørn

Nordlys fra Høvika

Rustsnipe Hustadvika

Varsler Mellandsvågen

Oktober
Nordlys over Aure

Byge Mellandsvågen

Gjerdesmett

Spurv fra Sibir i Taftøyan. Svarthodespurv eller brunhodespurv.

Toppmeis

November
Bronseibis Smøla

Ekorn

Desember
Rakler

Osbakkan Våg Aure

Nordlys Osbakkan
ARKIV: Tur til Finnmark Juli 2016 / Vacation trip to Finnmark in July 2016

On June 28th, the vacation trip started from Foldfjorden, and then I more or less followed the main road, interstate E6 north through South- and North Trøndelag, Nordland and Troms counties, until I arrived in Finnmark on July 1st. Stops were made on Saltfjellet, in Fauske, to fix a flat tire on the car, then north of Narvik, and the last at Skibotn in Troms where I succeeded in re-finding the earlier reported very rare american Bonaparte's Gull (kanadahettemåse) that kept with a bunch of Black-headed gull (hettemåse).

Kanadahettemåke

Lappfiskand

Lappmeis

Lappsanger

Snadderand

Snøugle

Temmincksnipe

Temmincksnipe

Tyvjo

Vandrefalk


Knølhval

Hvithval

Hvithval

Hvithval

Hvithval

Hvithval

Hvithval

Hvithval

Hvithval

Hvithval

Hvithval

Hvithval

Hvithval

Hvithval

Hvithval

Hvithval

Lappiplerke

Lappiplerke

Lappiplerke

Lappiplerke

Lappiplerke

Lappiplerke

Lappiplerke

Lappiplerke

orkide

Elg

Enallagma cyathigerum

Fjellhumle

Fjelvåk

Fjellvåk

Fjellvåk

Fjellvåk

Gravand

Grønnstilk

Grønnstilk

Jaktfalk

Lirype

Lirype

Løvsanger

Gråmåke

Polarmåke

Rein

Rev

Rev

Rugde

Smålom